ValdybaKAZYS PAULIKAS
„Nesė Group" valdybos pirmininkas
UAB "Nesė" direktorius
kazys.paulikas@nese.lt